Wie zijn we?

De Stichting is een centrum voor studie, bezinning en initiatieven die het sociaaldemocratisch gedachtegoed ondersteunen. Ze wil op een stimulerende manier meedenken over de mogelijkheden en de grenzen van de sociale democratie in de huidige maatschappelijke context. De vereniging is onafhankelijk.

De Stichting draagt de naam van Gerrit Kreveld als eerbetoon aan de stichter en gewezen afgevaardigd beheerder van het vakantiecentrum Blutsyde te Bredene aan zee. Dit centrum vervulde niet alleen een functie van sociaal toerisme maar was ook een zeeklassencentrum. In de persoon van Gerrit Kreveld wordt bovendien een generatie militanten geëerd, die van de jaren dertig tot het begin van de jaren tachtig de ruggengraat van de beweging vormden. De naam Bezinnings- en Initiatiefcentrum voor een Sociale Democratie wijst erop dat we een stimulerende bijdrage willen leveren tot de versterking van het sociaaldemocratisch gedachtegoed.

Het doel van de Stichting is de studie en promotie van het sociaaldemocratisch denken, werken en handelen te bevorderen in hun maatschappelijke, culturele en politieke dimensie. Gezien de huidige politieke en maatschappelijke situatie werd het migratiethema als eerste project gekozen. Migratie is inderdaad één van de meest actuele wereldproblemen. Voor de westerse wereld en West-Europa in het bijzonder is migratie een enorme uitdaging. Maar de sociaaldemocratie heeft niet altijd een evident antwoord voor dit probleem.

De Stichting Gerrit Kreveld wil dieper ingaan op een aantal thema's en organiseert studiedagen (open en intern) en debatavonden, maakt teksten die daarna besproken worden, enz. Ze is sinds begin 2000 het nieuwe onderdak van Samenleving en politiek.

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk