Laatste nummer

Net zoals de wereldgemeenschap in Parijs in 2015 overeen kwam dat de aarde niet meer dan 1,5 graden mag opwarmen, moeten verantwoordelijke leiders streven naar een wereldwijd akkoord om een einde te maken aan financiële geheimhouding en belastingmisbruik, stelt Jan Van de Poel (Sampol). Zo niet krijgen we morgen of overmorgen geheid nieuwe Papers op ons bord.

Er zijn in de voorbije decennia wereldwijd biljoenen winst en vermogen aan het zicht van de fiscus ontsnapt. Iedereen dacht dat deze vogels gevlogen waren en dat we ze nooit meer zouden terugzien. Maar in snel tempo krijgen we een zicht op deze wondere wereld van het verborgen fortuin. Dat geeft alvast goede hoop voor de toekomst. Maar hoe zit het met het verleden? Karel Anthonissen (BBI) pleit ervoor om dat niet zomaar te laten rusten.

Volgens Johan Van Overtveldt wordt fiscale fraude nooit succesvoller bestreden dan nu. Eindelijk doet een regering er iets aan, zegt hij. N-VA claimt nu dus ook de ‘kracht van verandering’ op het vlak van fraudebestrijding. Terechte claim of fake news? Inti Ghysels (studiedienst sp.a) toont met cijfers aan hoe 2016 geen recordjaar was wat de inning van fraudegeld betreft.

In de ogen van belastingprofessionals zijn de lekken in de Paradise Papers flauw bier. Zij zien dit soort transacties dagelijks voor hun neus passeren. Het gekende mantra is: ‘wij volgen de regels, en als de regels niet kloppen moeten politici die maar aanpassen’. Point taken, maar hoe pakken we dat nu aan? Wouter Lips (UG) pleit voor een ‘unitaire belasting’ en legt uit wat die precies inhoudt.

De progressieve Denktank Minerva is precies 1 jaar oud. Meer nog dan medewerkers Sacha Dierckx en Matthias Somers vooraf hadden vermoed, is het tegen de stroom ingaan, zo stellen ze in een interview met Sampol. “Het is merkwaardig om vast te stellen dat gewoon de vraag stellen of de vennootschapsbelasting überhaupt wel verlaagd moet worden of de vraag of Belfius niet beter in publieke handen blijft, bijna een daad van verzet is.”

De begroting 2018 voor de ziekteverzekering die Maggie De Block wist af te sluitenmag dan mooi en pijnloos lijken, de vele adders onder het gras maken ze grotendeels onrealistisch en gevaarlijk voor de patiënt. Evelyne Hens (SocMut) waarschuwt: het is een kroniek van een aangekondigde dood. Morrende zorgverstrekkers die de akkoorden niet langer respecteren, budgetten die overschreden worden en patiënten die slinks de rekening zullen moeten betalen.

Er wordt veel gesproken over het misbruik van bepaalde rechten, zoals fraude met uitkeringen, maar er is een andere erg onderschatte problematiek die nauwelijks aandacht krijgt maar veel groter van omvang is: mensen in armoede die hun rechten niet (kunnen) realiseren, de zogenaamde non-take-up. In dit artikel belichten Henk Van Hootegem en Françoise De Boe (Steunpunt Armoedebestrijding) de oorzaken van en oplossingen voor de problematiek.

Ruimtelijk planner Gert De Keyser ontwikkelt een stedelijke groenstrategie voor de stad Antwerpen voor 2018-2038.Ongeacht welke partij er in 2018 aan de macht komt, moet groen een duidelijke plaats hebben in het nieuwe bestuursakkoord. Want op het grondgebied van de stad Antwerpen is er vandaag weliswaar best wel wat groen aanwezig, en vooral veel water, maar het is weinig bruikbaar groen en met name in de binnenstad is er een groot tekort.

Als afsluiter schrijft journaliste Hind Fraihi zes maanden na de mediaheisa  over de geradicaliseerde kleuters in Ronse een nieuwjaarsbrief aan, jawel, een geradicaliseerde kleuter. “Klein, klein, kleutertje, wat doet je in de media? Radicalen maken jou het hof en jij maakt het veel te grof.”

 

Jan Van de Poel - Het einde van het fiscaal ‘ancien régime’? (edito)

NA DE PARADISE PAPERS
- Karel Anthonissen - Wie wil de miljarden niet terughalen?
- Inti Ghysels - ‘Kracht van verandering’ op Fraudebestrijding? Fake news!
- Wouter Lips - Lekkende gaten dichten of een nieuw schip bouwen?

PROJECT IN DE KIJKER - Maks vzw: digitale inclusie van kansengroepen

PORTFOLIO - GAL blikt terug op 2017

INTERVIEW: Sacha Dierckx, Matthias Somers (Denktank Minerva) - ‘Gelukkig hoeft een denktank niet electoraal te scoren’

Evelyne Hens - Het mes in de gezondheidszorg, maar wie bloedt?

Henk Van Hootegem en Françoise De Boe - Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren

Gert De Keyser - Antwerpen, onze groene stad

Ferdi De Ville – BOEKESSAY - Europa na de stormen

UITGELEZEN
- Anne Van Lancker - Naar een democratischer Europa (Thomas Piketty e.a.)
- Rik Pinxten - Respect is de nieuwe punk (Meyrem Almaci)
- Peter Renard - Wat op het spel staat (Philipp Blom)

INHOUDSOVERZICHT Jaargang 24, 2017

Hind Fraihi - Nieuwjaarsbrief aan een geradicaliseerde kleuter

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk