(Alle Sampol-artikels, behoudens die van de laatste 6 nummers, worden hier integraal beschikbaar gesteld. Geen overname zonder bronvermelding.)

Luc Huyse, de kanarie in de koolmijn

Figuur in de kijker

juni 2017
Marien Sofie
2017

Luc Huyse wordt dit jaar 80. De kans is echter groot dat u recent een opiniestuk, essay of boek van zijn hand las en zich afvraagt of die 80ste verjaardag geen ‘alternatief feit’ of ‘fake news’ is: Huyse is immers nog even actief als ooit tevoren. Voor wie vertrouwd is met het werk van Huyse is die voortdurende activiteit ook geen verrassing: deze Leuvense socioloog maakt nog altijd bijzonder sterke en scherpe analyses over het functioneren van de Belgische democratie.

 

Vorige maand werd deze 80ste verjaardag gevierd in Leuven met een eminent panel van politiek journalisten die Luc Huyse omschreven als een publiek intellectueel met een helikopterview of ook nog als het ‘early warning system’ van de Belgische politiek. Huyse werd er onder meer vergeleken met een kanarie in de koolmijn en een geoloog die tektonische platen ziet bewegen. Huyse zelf vertelde hoe een aantal van zijn analyses aanvankelijk op onverschilligheid of zelfs regelrechte vijandigheid werden onthaald: ‘Soms moet je een kwarteeuw wachten alvorens je ideeën aanvaard worden’, aldus Huyse (waarvan ondergetekende academica akte neemt).

De getuigenissen van deze journalisten maakten duidelijk dat niet enkel studenten sociale wetenschappen het werk van Luc Huyse op hun verplichte literatuurlijst terugvinden. Ook generaties journalisten kregen (en krijgen) steevast het advies één of doorgaans meerdere boeken van Huyse te lezen. Gezien niet al deze teksten nog eenvoudig beschikbaar zijn, werd ter ere van dit feestelijk jaar een reeks belangrijke bijdragen gedigitaliseerd en op de website www.luchuyse.be geplaatst. In deze korte tekst is het onmogelijk om recht te doen aan alle inzichten in het functioneren van de Belgische democratie die Huyse heeft bijgedragen en de uitzonderlijke impact die deze ideeën hebben (gehad) op de sociale wetenschappen en op het maatschappelijk debat. Ik nodig u van harte uit om daarvoor de website te raadplegen. In wat volgt licht ik graag toe waarom die website een bezoek waard is en waarom de boeken van Huyse - ook nu nog - een prominente plaats op uw leeslijst verdienen (op papier of digitaal).

(..) 

Sofie Marien
Voorzitter Vereniging voor Politicologie VPW en docent Centrum voor Politicologie, KULeuven

www.luchuyse.be

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017, nr.06 (juni), pagina 36 tot 37

 

Free business joomla templates
Ontwerp Amsab - Powered by Amsab helpdesk